Ονοματολογία, εταιρικό μήνυμα και σχεδιασμός λογοτύπου για την εταιρεία KRBS International, που ιδρύθηκε το 2016, δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές στον τομέα της υγείας και εστιάζει στην πρόληψη και την πραγματική κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, προσφέροντας καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις, με γνώση, υπευθυνότητα και αφοσίωση.