Σχεδιασμός λογοτύπου, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και εφαρμογές για το ΚΑΛΑΘΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχει ως βασικό στόχο την προβολή και την προώθηση ελληνικών ποιοτικών προϊόντων κυρίως στο εξωτερικό μέσω της Περιφέρειας, κάνοντας έτσι εφικτή τη συμμετοχή των αγροτών σε διεθνείς εκθέσεις.